instal-lacions elèctriques

Baixa Tensió

· Instal·lació de Vivendes

· Instal·lacions Domòtiques KNX

· Instal·lació de Locals Comercials

· Instal·lació de Locals de Pública Concurrència

· Instal·lació de Naus Industrials

· Automatització Industrial

· Línies de Baixa Tensió

· Enllumenats Públics

· Reparacions

Alta Tensió

· Línies d'Alta Tensió

· Centres de Transformació

 

 

 

 

 

 

 

Eficiència Energètica

- Estudis d'Eficiència Energètica.

Instal·lacions Generadores d'Energia Elèctrica Solar Fotovoltaica.

Manteniments

· Manteniments Industrials

· Manteniment i Revisió de Locals de Pública Concurrència

· Manteniment i Revisió de Centres de Transformació