instal-lacions elèctriques
Previa
 • ENILEC

  ...

 • ENILEC

  ...

Siguiente

Per a la realització de les nostres activitats tenim totes les autoritzacions pertinents de les quals a continuació relacionem les més importants.

 • Estem classificats per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri d'Economía i Hisenda com empresa contractista d'obres al Registre d'Empreses Classificades del Estat amb classificacions del grup I - Instal·lacions Elèctriques.
 • Estem classificats per la Excma. Diputació Provincial d'Alacant com empresa contractista d'obres al Registre d'Empreses Contractistes de la Diputació Provincial d'Alacant.
 • Estem associats a l'Associació Provincial d'Empresaris de Muntatges Eléctrics i Telecomunicacions d'Alacant (APEME).
 • Som instal·ladors especialitzats en la tecnología KNX i tenim el Certificat de KNX Partner.

Estem autoritzats per la Consellería d'Industria amb els següents certificats:

 • Certificat d'Instal·lador Autoritzat en Baixa Tensió Categoría Bàsica.
 • Certificat d'Instal·lador Autoritzat en Baixa Tensió Categoría Especialista.
 • Certificat d'Empresa Instal·ladora, Mantenidora i Reparadora de Centres de Transformació en Alta Tensió.
 • Certificat d'Empresa Instal·ladora de Línies d'Alta Tensió Categoría LAT2.
 • Certificat d'Empresa Instal·ladora, Mantenidora i Reparadora de Sistemes de Protecció Contra Incendis.