Certificacions

Per a la realització de les nostres activitats tenim totes les autoritzacions pertinents i estem autoritzats per la Consellería d'Industria amb els certificats corresponents.

Column group

Autoritzacions

  • Estem classificats per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri d'Economía i Hisenda com empresa contractista d'obres al Registre d'Empreses Classificades del Estat amb classificacions del grup I - Instal·lacions Elèctriques.
  • Estem classificats per la Excma. Diputació Provincial d'Alacant com empresa contractista d'obres al Registre d'Empreses Contractistes de la Diputació Provincial d'Alacant.
  • Estem associats a l'Associació Provincial d'Empresaris de Muntatges Eléctrics i Telecomunicacions d'Alacant (APEME).
  • Som instal·ladors especialitzats en la tecnología KNX i tenim el Certificat de KNX Partner.

Certificats

  • Certificat d'Instal·lador Autoritzat en Baixa Tensió Categoría Bàsica.
  • Certificat d'Instal·lador Autoritzat en Baixa Tensió Categoría Especialista.
  • Certificat d'Empresa Instal·ladora, Mantenidora i Reparadora de Centres de Transformació en Alta Tensió.
  • Certificat d'Empresa Instal·ladora de Línies d'Alta Tensió Categoría LAT2.
  • Certificat d'Empresa Instal·ladora, Mantenidora i Reparadora de Sistemes de Protecció Contra Incendis.

Estem amb tú

Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte o obtindre més informació.

Contacta amb nosaltres