Declaració d'accessibilitat

El web d'Enilec, S.L. es compromet a garantir l'accessibilitat del contingut web a persones amb discapacitat. Tot el contingut del nostre lloc web complirà les directrius daccessibilitat al contingut web de W3C WAI 2.1, conformitat amb el nivell AA.

DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

ESTAT DE CONFORMITAT

Les Pautes d'accessibilitat al contingut web (WCAG) defineixen els requisits perquè els dissenyadors i els desenvolupadors millorin l'accessibilitat per a les persones amb discapacitats. Defineix tres nivells de conformitat: Nivell A, Nivell AA i Nivell AAA. La nostra web compleix plenament amb WCAG 2.1 nivell AA. Totalment conforme significa que el contingut sʻajusta completament a lʻestàndard dʻaccessibilitat sense excepcions.

COMENTARIS

Agraïm els vostres comentaris sobre l'accessibilitat de la nostra web. Feu-nos saber si troba barreres d'accessibilitat:

  • Telèfon: 96 533 59 33
  • Correu electrònic: info@enilec.com

Estem amb tú

Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte o obtindre més informació.

Contacta amb nosaltres